คู่มือการติดตั้งคาร์ซีท CS-558

Last updated: Jul 26, 2017  |  8359 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ-คาร์ซีท

คู่มือการติดตั้งคาร์ซีท CS-558

   
 

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง คาร์ซีท CarSeat Camera C-CS-558

 
คาร์ซีท Booster CS-558
 
คาร์ซีท Booster CS-558คาร์ซีท Car Seat Camera Plato C-CS-558
CODE: C-CS-558
Carseat GROUP I / II / III
Keep this user guide in the side pocket for future reference
CAMERA CHILD CAR SEAT
GROUP: I /II/ III
WEIGHT: 9 KG TO 36 KG
AGE: 9 MONTHS TO 11 YEARS APPROX
 

INSTRUCTIONS FITTING / คู่มือการใช้งาน คาร์ซีท Car Seat Camera Plato C-CS-558

1. เบาะติดรถยนต์มาตรฐานยูนิเวอร์แซลรุ่นนี้ได้ผ่านกาตรวจสอบและยืนยันว่าได้มาตรฐานข้อกำหนดของยุโรป ECE Regulation 44.04 สำหรับการใช้ทั่วไปใรถยนต์ แต่ไม่เหมาะกับทุกที่นั่ง (ราบละเอียดเพิ่มเติมควรอ่านได้ในคู่มือฉบับนี้)
2. การใช้งานจะเหมาะสม ถ้าบริษัทผลิตรถยนต์ได้ระบุไว้ในคู่มือรถยนต์ว่าเหมาะสมตามมาตรฐานยูนิเวอร์แซล
3. เบาะติดรถยนต์นี้สามารถประกาศได้ว่าเป็นมาตรฐานยูนิเวอร์แซล ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด มากกว่ารุ่นอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุข้อความนี้ได้บนเครื่องมือ
4. รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ บริษัทไทยดำรงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (รายละเอียดพบได้ที่ปกหลังของคู่มือฉบับนี้)

เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีสายเบลท์แบบ 3 จุดที่ผ่านมาตรฐาน UN/ECE R16 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้เบาะติดรถยนต์นี้กับที่นั่งที่มีถุงลมนิรภัย (SRS)
 
คำเตือนสำหรับ คาร์ซีท: คู่มือฉบับนี้สำคัญ ควรอ่านอย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้สำหรับใช้ในภายหน้า
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกาติดตั้งที่ผิดวีและอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยควรอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละอียดก่อนการติดตั้ง
- ไม่ควรติดตั้งเบาะติดรถยนต์นี้กับที่นั่งที่มีถุงลมนิรภัย
- การใช้สายเข็มขัดที่ติดมาพร้อมเบาะติดรถยนต์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 -18 กิโลกรัมหรือช่วงอายุโดยประมาณระหว่าง 9 เดือน – 4 ขวบ
- เบาะติดรถยนต์นี้สามารถใช้ได้กับสายเข็มขัดนิรภัยที่มากับรถยนต์หรือไม่ต้องใช้เบาะพิงหลังของเบาะติดรถยนต์นี้ได้ ในกรณีที่เด็กมีน้ำหนักตั้งแต่ 22 – 36 กิโลกรัมหรือช่วงอายุโดยประมาณระหว่าง 7 ขวบ – 11 ขวบ
- เบาะติดรถยนต์นี้สามารถติดตั้งสำหรับหันหน้าออกเท่านั้นโดยยืดกับเข็มขัดนิรภัย
- เบาะติดรถยนต์นี้ออกแบบสำหรับใช้ภายในรถยนต์เท่านั้นไม่ควรใช้ในบ้านหรือที่อื่นๆ
- ตำแหน่งสำหรับติดตั้งเบาะรถยนต์นี้คือที่นั่งหลังของรถยนต์
- ไม่ควรใช้เบาะติดรถยนต์นี้โดยไม่ติดตั้งกับรถยนต์ด้วยสายเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง
- ไม่ควรตกแต่งหรือต่อเติมส่วนประกอบใดๆ เข้ากับเบาะติดรถยนต์นี้
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กนั่งอยู่บนเบาะติดรถยนต์นี้โดยไม่มีคนดูแล
- ภายในรถยนต์อาจร้อนได้เมื่อสัมผัสตรงกับแสงแดดหรืออากาศที่ร้อนควรคลุมเบาะติดรถยนต์นี้ในยามที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆ จากความร้อนและแสงแดด
- ในกรณีฉุกเฉินใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องเอาเด็กออกจากที่เบาะติดรถยนต์นี้โดยเร็ว
- ไม่ควรวางกระเป๋าเดินทาง วัสดุชิ้นใหญ่และหนัก หรือของมีคมใกล้กับเบาะรถยนต์นี้เด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กที่นั่งอยู่บนเบาะติดรถยนต์นี้
- ควรหมั่นตรวจสอบสภาพเบาะติดรถยนต์นี้ และการติดตั้งอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ
- เวลาที่ไม่ได้ใช้งานเบาะติดรถยนต์นี้ ควรเก็บในที่ปลอดภัยและไม่ควรวางสิ่งของทับบนเบาะติดรถยนต์นี้
 
ส่วนประกอบต่างๆของ คาร์ซีท
คาร์ซีท Booster CS-558- Slot ช่องเข็มขัดส่วนไหล่

- Buckle หัดเข็มขัดนิรภัย

- Harness Adjuster Lever ปุ่มปรับระดับความแน่นเข็มขัด

- Harness Adjuster Strap สายเข็มขัดสำหรับปรับความแน่นเข็มขัด

- Headrest เบาะกันกระแทกส่วนหัว

- Backrest เบาะพนักพิง

- Harness สายเข็มขัดนิรภัย

- Chest pad เบาะป้องกันส่วนหน้าอก

- Comfort pad เบาะป้องกันส่วนล่าง

- Seat cushion เบาะนั่ง

- Belt lock (only used 15-36 kg) ตัวล็อกเข็มขัดสีแดง (สำหรับ 15 – 36 kg)

- Red button ปรับระดับความสูงของเบาะกันกระแทกส่วนหัว

- Diagonal belt hook เขี้ยวยึดเบาะติดรถยนต์กับสายเข็มขัด

- Harness straps สายเข็มขัดนิรภัย

- Seats belt route slots ช่องลอดสำหรับยึดกับสายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์

- Harness connector ส่วนเชื่อมต่อสายเข็มขัดชองเบาะติดรถยนต์
 
ประเภทของสายเข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ คาร์ซีท
คาร์ซีท Booster CS-558คำเตือน: เบาะติดรถยนต์นี้ไม่ควรติดตั้งกับที่นั่งที่มีถุงลมนิรภัย
- Diagonal Belt สายเข็มขัดนิรภัยส่วนบนเฉียงลง
- Lap Belt สายเข็มขัดนิรภัยส่วนล่าง
เบาะติดรถยนต์นี้สำหรับติดตั้งแบบหันหน้าออกโดยใช้สายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ยึดติด
 
ระดับความสูงของสายเข็มขัดส่วนไหล่

คาร์ซีท Booster CS-558- No-Too low ผิด-ต่ำเกินไป
- No-Too high ผิด-สูงเกินไป
- YES-Correct ถูกต้อง

 

 

 

 


ควรหมั่นตรวจสอบความสูงของสายเข็มขัดส่วนไหล่ให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก ไหล่ของเด็กควรอยู่ต่ำกว่าช่องเข็มขัดส่วนไหล่เสมอ

 
การปรับระดับความสูงของสายเข็มขัดส่วนไหล่
เริ่มแรก ควรปลดสายเข็มขัดให้ยาว เพื่อความสะดวกในการปรับระดับและปลดสายเข็มขัดออกจากส่วนเชื่อมต่อสายเข็มขัดของเบาะติดรถยนต์หลังจากนั้นดึงสายเข็มขัดออกจากช่องเข็มขัดส่วนไหล่และสอดกลับเข้าไปในช่องที่เหมาะสมกับความสูงของไหล่เด็กและนำสายเข็มขัดกลับเข้าไปยึดกับส่วนเชื่อมต่อสายเข็มขัดของเบาะติดรถยนต์
 
การปลดสายเข็มขัดออก
คาร์ซีท Booster CS-558ปลดสายเข็มขัดส่วนไหล่
ปลดสายเข็มขัดให้ยาว เพื่อความสะดวกในการปรับระดับ และปลดสายเข็มขัดออกจากส่วนเชื่อมต่อสายเข็มขัดของเบาะติดรถยนต์ และดึงเข็มขัดส่วนไหล่จากด้านหลังของเบาะออก
คาร์ซีท Booster CS-558ปลดสายเข็มขัดส่วนกลาง
ดึงตัวยึดและสอดกลับเข้าไปในรูเพื่อปลดออกตามรูป
 
วิธีการใช้สายเข็มขัดของคาร์ซีท
คาร์ซีท Booster CS-558
ขั้นที่ 1: นำหัวเหล็กของสายเข็มขัดทั้งสองเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน
ขั้นที่ 2: เสียบเข้ากับหัวเข็มขัดด้านบนจนมีเสียง “คลิ๊ก”
ขั้นที่ 3: ตรวจสอบความแน่นโดยการดึงสายเข็มขัดส่วนไหล่

ต้องการปลดสายเข็มขัด เพียงกดปุ่มแดงบนหัวเข็มขัดลง
คาร์ซีท Booster CS-558การปรับความแน่นของสายเข็มขัด
• ดึงเข็มขัดส่วนไหล่ เพื่อให้เข็มขัดส่วนล่างแน่น และดึงสายเข็มขัดสำหรับปรับความแน่นเข็มขัด จนกระทั่งเข็มขัดแน่น
• สายเข็มขัดที่ยึดไม่แน่น สามารถก่อให้เกิดความอันตรายได้
• ควรตรวจสอบความแน่นทุกครั้ง ทีมีเด็กนั่ง และเมื่อต้องการใช้
คาร์ซีท Booster CS-558การปลดความแน่นของสายเข็มขัด
• ทำได้โดยการกดปุ่มปรับระดับความแน่นและดึงเข็มขัด ส่วนไหล่เพื่อให้ความแน่น ของเข็มขัดลดลง
 
วิธีการติดตั้งคาร์ซีท
คาร์ซีท Booster CS-5589-18 กิโลกรัม (โดยประมาณ 9 เดือน – 4 ขวบ)

ขั้นที่ 1: วางเบาะติดรถยนต์บนเบาะของรถยนต์ และแน่ใจว่าวางได้อย่างเหมาะสมโดยการกดที่พนักพิงเข้ากับพนัก
พิงของเบาะรถยนต์

ขั้นที่ 2: ดึงสายเข็มขัดนิรภัยลอดช่องลอดสำหรับยึดกับสายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์และเสียบเข้ากับหัวเข็มขัด
นิรภัย

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบว่าสายเข็มขัดไม่ได้บิดหรือเบี้ยว สายเข็มขัดต้องคล้องเข้ากับที่วางแขนและสายเข็มขัดส่วนบนยึด
กับเขี้ยวยึดเบาะติดรถยนต์

ขั้นที่ 4: วางเข่าบนเบาะติดรถยนต์และดึงเข็มขัดนิรภัย เพื่อความแน่นของการยึดติด

ขั้นที่ 5: วางสายเข็มขัดส่วนบนให้แน่น


ข้อแนะนำ ควรมั่นใจว่าสายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ไม่บิดเบี้ยว ต้องการเอาเบาะติดรถยนต์ออกเพียงปลดสายล็อกหัวเข็มขัดและค่อยๆ ดึงออกจากเบาะติดรถยนต์นี้
 
คาร์ซีท Booster CS-558วิธีปรับระดับความสูงของคาร์ซีทกันกระแทกส่วนหัว
15 – 25 กิโลกรัม (โดยประมาณ 3 ขวบ – 7 ขวบ)

ตามความสูงของเด็ก เบาะกันกระแทกส่วนหัวสามารถปรับ ขึ้น และลงได้

ขั้นที่ 1: จับทีด้ามจับของเบาะกันกระแทกส่วนหัว
ขั้นที่ 2: ดึงปุ่มสีแดงด้วยอีกมือนึง
ขั้นที่ 3: ปรับความสูงได้ตามความต้องการ

***ต้องมั่นใจว่าความสูงของเบาะกันกระแทกส่วนหัวเหมาะสมกับความสูงของเด็ก
 
คาร์ซีท Booster CS-558วิธีการติดตั้งเบาะติดรถยนต์โดยใช้สายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์
สำคัญ ควรนำสายเข็มขัดที่มาพร้อมกับเบาะติดรถยนต์นี้อกก่อน

ขั้นที่ 1: ควรดึงตัวล็อกเข็มขัดสีแดงออกมา ตารูป

ขั้นที่ 2: วางเบาะติดรถยนต์เข้ากับตำแหน่งที่เหมาะสม และตำแหน่งของตัวล็อกเข็มขัดสีแดงต้องอยู่ในตำแหน่งที่
เหมาะสมกับความสูงของเด็ก

ขั้นที่ 3: ดึงเข็มขัดนิรภัยโดย สายเข็มขัดส่วนบนต้องอยู่ใต้ที่วางแขนข้างที่ใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยและเข็มขัด
ส่วนล่างต้องลอดผ่าน ที่วางแขนของทั้ง สองข้าง

ขั้นที่ 4: เข็มขัดส่วนบนต้องเกี่ยวเข้ากับตัวล็อกเข็มขัดสีแดง

ข้อแนะนำ ควรมั่นใจว่าสายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ไม่บิดเบี้ยว ต้องการเอาเบาะติดรถยนต์ออกเพียงปลดสายล็อกหัวเข็มขัดและค่อยๆ ดึงออกจากเบาะติดรถยนต์นี้
 
คาร์ซีท Booster CS-558ฐานนั่งสำหรับ คาร์ซีท
แนะนำใช้สำหรับเด็กน้ำหนักตั้งแต่ 22 กิโลกรัม – 36 กิโลกรัม (โดยประมาณ 7-11 ขวบ)
สำคัญ: ก่อนการติดตั้งควรนำพนักพิงหลังออก

ขั้นที่ 1: ดันพนักพิงหลังไปด้านหลังเอียงลงจนขนานกับพื้น
ขั้นที่ 2: ดึงพนักพิงออกจากฐาน
 
คาร์ซีท Booster CS-558ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน (ด้วยตัวล็อกสีแดง)
1. วางฐานนั่งเข้ากับเบาะรถยนต์ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยติดกับเบาะด้านหลัง และให้เด็กนั่งบนฐานนั่งนี้ ตำแหน่งของตัวล็อกสีแดงต้องสูงพอกับความสูงของไหล่เด็ก

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยโดย สายเข็มขัดส่วนบนต้องอยู่ใต้ที่วางแขนข้างที่ใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัย และเข็มขัดส่วนล่างต้องลอดผ่าน ที่วางแขนของทั้งสองข้าง เข็มขัดส่วนบนต้องเกี่ยวเข้ากับตัวล็อกเข็มขัดสีแดง

3. มั่นใจว่าสายเข็มขัดนิรภัยไม่บิดเบี้ยว

4. วิธีทำความสะอาดเพียงนำผ้าออกจากฐานพลาสติก
 
การดูแลและรักษา
คู่มือฉบับนี้สำคัญ ควรอ่านอย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้สำหรับใช้ในภายหน้า
การถอดผ้าของเบาะพนักพิง
เริ่มด้วยการปลดสายยางของเบาะพนักพิงออก และค่อยๆ ถอดผ้าออก
การถอดผ้าของฐานนั่งและเบาะกันกระแทกส่วนหัว
เพียงดึงและถอดผ้าออก
- ผ้าของส่วนต่างๆ ควรทำความสะอาดด้วยมือ โดยใช้สบู่ล้างมืออ่อนๆ ผสมกับน้ำอุ่น
- ไม่ควรใช้สารเคมีใดๆ หรืออบผ้าแห้ง ควรตากให้แห้งแทน
 
ข้อแนะนำ
- เบาะติดรถยนต์ไม่ควรใช้โดยปราศจากเบาะผ้า
- เบาะผ้าไม่ควรเปลี่ยนเองโดยไม่ได้รับความเห็นจากบริษัทฯ เพราะผ้าที่นำมาใช้เองอาจจะไม่เหมาะสมกับเบาะติดรถยนต์นี้
- ไม่ควรใช้เบาะติดรถยนต์นี้ ถ้าเคยผ่านอุบัติเหตุหรือมีปัญหาใดๆ
- ควรติดตั้งเบาะติดรถยนต์นี้เข้ากับรถยนต์ทุกครั้งที่วางไว้ในรถยนต์
- ควรอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด โดยคู่มือนี้จะอยู่ด้านหลังของเบาะติดรถยนต์นี้
 
   

Powered by MakeWebEasy.com