คู่มือการใช้งาน ที่ปั๊มนม Camera Baby Breast Pump C-WW1800

Last updated: Jul 26, 2017  |  9377 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ-ที่ปั๊มนม

คู่มือการใช้งาน ที่ปั๊มนม Camera Baby Breast Pump C-WW1800

   
 

ที่ปั๊มนมไฟฟ้า Camera Baby Breastpump C-WW1800

 

Instruction Manual / คู่มือการใช้งาน ที่ปั๊มนมไฟฟ้า Camera Baby Breastpump C-WW1800

ที่ปั๊มนม C-WW1800
 
ความหมายและสัญลักษณ์บนเครื่อง เครื่องปั๊มนม
ที่ัปั๊มนม C-WW1800a. ต่อสายไฟตรง
b. ความถี่ในการปั๊มสูง
c. แบตเตอรี่
d. ความถี่ในการปั๊มต่ำ
e. ระยะเวลาการใช้
f. ปรับระดับความแรงลง
g. ปรับระดับความแรงขึ้น
h. เปิด-ปิด
i. ปุ่มปรับโหมดความถี่ในการปั๊ม
 
ที่ัปั๊มนม C-WW1800 ไอคอนแสดงความแรงของการปั๊มนม ถ้าไอคอนแสดงข้างซ้ายแสดงว่าอยู่ในโหมดความถี่ในการปั๊มสูง ถ้าไอคอนแดสงข้างขวา แสดงว่าอยู่ในโหมดความถี่ในการปั๊มต่ำ
   
ที่ัปั๊มนม C-WW1800 ไอคอนแสดงเวลาในการใช้งาน ถ้ากดปุ่ม - หรือ + จะแสดง L1-L9 บ่งบอก ระดับความแรงในการปั๊มขณะนั้น
   
ที่ัปั๊มนม C-WW1800 ไอคอนแสดงว่าขณะที่ใช้นั้นได้ใช้สายไฟเสียบอยู่
   
ที่ัปั๊มนม C-WW1800 ไอคอนแสดงสถานะของแบตเตอรี่
 
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ส่วนประกอบ ที่ปั๊มนม
a. ARM system Anti Roll back Milk PP (110C)
b. Suction Cup PP (110C)
c. O’Ring Silica Gel (120C)
d. Inner Suction Mouth PP (110C)
e. Suction tegument Silica Gel (120C)
f. Wide-Neck Feeding Bottle PP (120C)
g. Silica Shield Silica Gel (120C)
h. Bottle Base PP (110C)
i. Pup Body
j. Battery Cover PP (110C)
k. Plastic Tube BPAFree Plastic (120C)
l. Conduit Connection PP (110C)
m. Power Adaptor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตั้ง เครื่องปั๊มนม

ก่อนการติดตั้งการใช้งานเครื่องปั๊มนม กรุณาล้างมือให้สะอาดก่อนและควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนการใช้งานจริง
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
1. นำแผ่นยางซิลิโคน ควบคุมการไหลเข้าของนม ติดเข้ากับ ช่องทางไหลเข้า ของนม 2. นำช่องทางไหลเข้าของนม เสียบเข้ากับแกนใต้แตรครอบนม ตามรูป 3. นำแผ่นยางซิลิกา รูปแตรติดเข้ากับ แตรครอบนม
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
4. ประกอบ ARM ตามรูป นำยางซิลิโคนรูปทรงถ้วย วางลงบนตัวปั๊ม 5. นำ ARM ทั้ง 2 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน และหมุนให้ตรงร่อง
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
6. นำสายยางงเสียบเข้ากับ ARM ด้านที่เป็นรูเล็ก 7. หมุนเข้ากับ ขวดนมปากกว้าง ที่มาพร้อมกับสินค้า ในกล่อง กรณีที เป็นขวดนม มาตรฐาน ต้องใช้ Bottle Converter (ที่อยู่ในกล่องสินค้านี้)
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
8. เสียบสายยางเข้ากับตัวเครื่อง เครื่องปั๊มนม 9. เสียบปลั๊ก Power Adapter หรือใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง ที่ปั๊มนม
 

วิธีการใช้งาน เครื่องปั๊มนม แบบไฟบ้าน

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800• เสียบสายหม้อแปลง เข้ากับตัวเครื่องแล้วนำตัวเสียบ เสียบเข้ากับไฟบ้าน
  
 

วิธีการติดตั้งสายไฟหรือแบตเตอรี่ของ เครื่องปั๊มนม

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800 

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
1. ใส่แบตเตอรี่ ตามตำแหน่งช่อง โดยใส่ตามสัญลักษณ์ขั้วบวกและขั้วลบ 2. ปิดฝาแบตเตอรี่ให้สนิท
 

ProgramMED of rhythmic touch in this Electric breast pump

คุณแม่ปรับแรง ตั้งแต่ 1 ถึง 9 ได้ตามแต่ความต้องการโดยกด + หรือ - เอง ซึ่งคุณแม่กด + หรือ - แล้วจะเป็นการยกเลิก
โปรแกรม ProgramMED ทันทีถ้าต้องเปลี่ยนเป็น ProgramMED เพียงแค่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800

Level 1-Level 2
กระบวนการนวด 90 วินาที

Level 3-Level 4 กระบวนการกระตุ้นการหลั่งนม 90 วินาที

Level 5 ขึ้นไป น้ำนมไหลเข้าสู่ขวดนม

ProgramMED
ขั้นตอน 1: กระบวนการนวด
เป็นการนวนก่อนการกระตุ้น โดยโปรแกรมได้ตั้งไว้ที่ความแรงระดับ 1 นาน 45 วินาที และเปลี่ยนเป็นความแรงระดับ 2 นาน 45 วินาที

ขั้นตอน 2: กระบวนการกระตุ้น
หลังจากการนวด 90 วินาทีแรก ได้เข้าสุ่กระบวนการ กระตุ้นการหลั่งของน้ำนมที่ความแรงระดับ 3 นาน 45 วินาที และเปลี่ยนเป็นวามแรงระดับ 4 นาน 45 วินาที

ขั้นตอน 3: กระบวนการปั๊มนม
หลังจากกระบวนการนวด และกระตุ้นเสร็จสิ้นลง ระบบได้ถูกตั้งโปรแกรม ให้ปรับระดับไปที่กระบวนการปั๊มนม โดยนะเริ่มที่ความแรงระดับ5 และปรับขึ้น-ลงได้ถึง ระดับ 9
กระบวนการปั๊มนม จะทำงานจนเวลาบนหน้าจอครบ 30 นาที เครื่องจะปิดตัวลงอัตโนมัติ

 
วิธีการใช้งานเครื่องปั๊มนม
1. มั่นใจว่าได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อขวดนมก่อนและประกอบอุปกรณ์นี้อย่างเรียบร้อย จากนั้นล้างมือให้สะอาดและนั่งในท่าสบาย
บนโซฟาหรือบนเตียง และใช้น้ำอุ่นนวดบริเวณเต้านมจากนั้นนำแตรครอบนมครอบเข้ากับเต้านม โดยช่องของแตรครอบเต้านมต้องตรงกับหัวนม ครอบให้แน่นโดยไม่ให้อาหาศออกหรือเข้า
 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
   
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW18002. กดปุ่ม เปิด เพื่อเริ่มการทำงานโดย 90 วินาทีแรกจะเป็นเฟส 1 กระบวนการนวดโดยแบ่งเป็น 45 วินาทีแรกจะอยู่ที่ความแรงระดับ 1
และ 45 วินาทีต่อมาเป็นความแรงระดับ 2 เพื่อเป็นการนวดอย่างสมบูรณ์ก่อน เฟส2 กระบวนการกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมซึ่งเป็น 90 วินาทีต่อมา โดยได้แบ่งเป็น 45 วินาทีแรกอยู่ที่ความแรงระดับ 3
และ 45 วินาทีต่อเป็นเป็นความแรงระดับ 4 หลังจากกระบวนการนวดและกระตุ้นเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะตัดเข้าเฟส 3 ซึ่งเป็นกระบวนการปั๊มน้ำนมออกจากเต้า
  
   
3. ในเฟส 3 นี้ สามารถปรับระดับความแรงได้อย่างอิสระ เพียงกด + หรือ - คุณสามารถเลือกความแรงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับความแรงได้ทั้งหมด 9 ระดับ (ไม่ควรปั๊มนมออกมาในปริมาณที่มากเกินกว่าขนาดบรรจุของขวดนมที่รองรับ)
   
4. 2-Mode Expression Frequency เพียงกดปุ่ม ถ้าสัญลักษณ์ระดับความแรงอยู่ด้านขวา แสดงว่าอยู่ในโหมดความถี่ที่ช้า ถ้าสัญลักษณ์ ระดับความแรงอยู่ด้านซ้าย แสดงว่าอยู่ในโหมดความถี่ที่เร็ว
หลังจากใช้งานเสร็จ ควรปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น และบางชิ้นสามารถฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งขวดนม Camera Baby สำหรับบางท่านขณะที่อยู่ในกระบวนการปั๊มน้ำนมออกจากเต้า
ต้องการกลับไปที่เฟส 1 และ เฟส2 อีก เพียงกดปุ่ม ปิด และเปิดใหม่ หรือปรับระดับความแรงไปที่ระดับ 1,2,3 และ 4 หลังจากใช้งานเสร็จก่อนครบ 30 นาที (แสดงบนหน้าจอ LCD) เพียงกดปุ่มปิด เพื่อหยุดการทำงาน
   
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800เลือกความแรงได้ทั้งหมด 9 ระดับ เพียงกด + หรือ -ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
   

Note: เครื่องจะปิดตัวลงอัตดนมัติเมื่อเวลาการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ LCD แสดงว่าใช้งานครบ 30 นาที

 
ข้อแนะนำในการใชเครื่องปั๊มนม
1. ควรอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้
2. ไม่ควรนำส่วนตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำ
3. ไม่ควรนำส่วนตัวเครื่องใส่เข้าไปในหม้อนึ่งขวดนม
4. ถ้ามีนมหรือของเหลวเข้าไปในสายยาง ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือไม่ได้ตั้งใจ ควรปิดเครื่องทันทีและเป่าน้ำออกจากสายยางออกให้หมด
5. ควรใช้คู่กับสายไฟที่มาพร้อมกับสินค้านี้ ไม่ควรใช้สายไฟอื่นมาทดแทน
 
ปัญหาที่อาจจะพบได้ เมื่อเครื่องปั๊มนมไม่มีแรงปั๊ม
(a) ตรวจสอบตัว ARM ว่ามีน้ำหรือนมคงค้าง หรือว่าหัวเข็มในตัว ARM ยึดติดกับแกนซิลิโคนรูปทรงกรวยหรือไม่
(b) ตรวจสอบแตรครอบนมและยางซิลิโคนควบคุมการไหลของนมว่าประกอบถูกต้องหรือไม่
(c) ตรวจสอบสายยางว่าประกอบเข้าอย่างถูกต้อง
(d) ไม่ควรให้สายยางอยู่ในสภาพที่บิดหรือถูกทับ
(e) ตรวจสอบว่าปริมาณนมล้นเกินขนาดของขวดนมที่รองรับหรือไม่
 
ท่าที่ถูกต้องเวลาใช้งานเครื่องปั๊มนม Mini Loop Pump
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
 
สายยางหลังทำความสะอาดแล้วความเป่าให้น้ำหรือของเหลวในสายยางแห้ง ก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้งที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
 
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW1800
 
   

Powered by MakeWebEasy.com