ที่ปั๊มนม C-WW2000 วิธีการใช้งาน

Last updated: Jul 26, 2017  |  9758 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ-ที่ปั๊มนม

ที่ปั๊มนม C-WW2000 วิธีการใช้งาน

   
 

ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ Camera Baby Breastpump C-WW2000S

 

Instruction Manual / คู่มือการใช้งาน ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ Camera Baby Breastpump C-WW2000

ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ Camera Baby Breastpump C-WW2000
 
ความหมายและสัญลักษณ์บนเครื่อง ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่
ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ Camera Baby Breastpump C-WW2000
 
ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000

ใช้แบตเตอรี่อยู่ ปั๊มข้างซ้ายข้างเดียว ความแรงระดับ4 อยู่ในเฟส2 กระบวนการ กระตุ้นการหลั่งของน้ำนม

 ใช้แบตเตอรี่อยู่ปั๊มข้างขวาข้างเดียว ความแรงระดับ4 อยู่ในเฟส2 กระบวนการกระตุ้นการหลั่งของน้ำนม ใช้ต่อสายไฟอยู่ปั๊มและปล่อยทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน ความแรงระดับ 9 อยู่ในเฟส3 กระบวนการปั๊มน้ำนม ใช้ต่อสายไฟอยู่ปั๊มและปล่อยทั้ง 2 ข้างแบบเป็นจังหวะ ปั๊ม-ปล่อยสลับกัน ความแรงระดับ 9 อยู่ในเฟส3 กระบวนการปั๊มน้ำนม
       
ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ที่ัปั๊มนม C-WW2000
ใช้แบตเตอรี่อยู่ปั๊มข้างซ้ายข้างเดียว ความแรงระดับ9 อยู่ในเฟส3 กระบวนการปั๊มน้ำนม ใช้แบตเตอรี่อยู่ปั๊มข้างซ้ายข้างเดียว ความแรงระดับ9 อยู่ในเฟส3 กระบวนการปั๊มน้ำนม กำลังปรับระดับความแรงอยู่โดยความแรงอยู่ที่ระดับ1 กำลังปรับระดับความแรงอยู่โดยความแรงอยู่ที่ระดับ9
       
       
       
 
ที่ัปั๊มนม C-WW2000 ส่วนประกอบ ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่
a. ARM system Anti Roll back Milk PP (110C)
b. Suction Cup PP (110C)
c. O’Ring Silica Gel (120C)
d. Inner Suction Mouth PP (110C)
e. Suction tegument Silica Gel (120C)
f. Wide-Neck Feeding Bottle PP (120C)
g. Silica Shield Silica Gel (120C)
h. Bottle Base PP (110C)
i. Pump Body
j. Battery Cover PP (110C)
k. Plastic Tube BPAFree Plastic (120C)
l. Conduit Connection PP (110C)
m. Power Adaptor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตั้ง ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่

ก่อนการติดตั้งการใช้งานปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ กรุณาล้างมือให้สะอาดก่อนและควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนการใช้งานจริง
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
1. นำแผ่นยางซิลิโคน ควบคุมการไหลเข้าของนม ติดเข้ากับ ช่องทางไหลเข้า ของนม 2. นำช่องทางไหลเข้าของนม เสียบเข้ากับแกนใต้แตรครอบนม ตามรูป 3. นำแผ่นยางซิลิกา รูปแตรติดเข้ากับ แตรครอบนม
 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
4. ประกอบ ARM ตามรูป นำยางซิลิโคนรูปทรงถ้วย วางลงบนตัวปั๊ม 5. นำ ARM ทั้ง 2 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน และหมุนให้ตรงร่อง
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
6. นำสายยางงเสียบเข้ากับ ARM ด้านที่เป็นรูเล็ก 7. หมุนเข้ากับ ขวดนมปากกว้าง ที่มาพร้อมกับสินค้า ในกล่อง กรณีที เป็นขวดนม มาตรฐาน ต้องใช้ Bottle Converter (ที่อยู่ในกล่องสินค้านี้)
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
8. เสียบสายยางเข้ากับตัวเครื่อง ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ 9. เสียบปลั๊ก Power Adapter หรือใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่
 

วิธีการใช้งาน ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ แบบไฟบ้าน

ที่ปั๊มนม ปั๊มคู่ C-WW2000• เสียบสายหม้อแปลง เข้ากับตัวเครื่องแล้วนำตัวเสียบ เสียบเข้ากับไฟบ้าน
  
 

วิธีการติดตั้งสายไฟหรือแบตเตอรี่ของ ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000 

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
1. ใส่แบตเตอรี่ ตามตำแหน่งช่อง โดยใส่ตามสัญลักษณ์ขั้วบวกและขั้วลบ 2. ปิดฝาแบตเตอรี่ให้สนิท
 

ProgramMED of rhythmic touch in this Electric breast pump

คุณแม่ปรับแรง ตั้งแต่ 1 ถึง 9 ได้ตามแต่ความต้องการโดยกด + หรือ - เอง ซึ่งคุณแม่กด + หรือ - แล้วจะเป็นการยกเลิก
โปรแกรม ProgramMED ทันทีถ้าต้องเปลี่ยนเป็น ProgramMED เพียงแค่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000

Level 1-Level 2
กระบวนการนวด 90 วินาที

Level 3-Level 4 กระบวนการกระตุ้นการหลั่งนม 90 วินาที

Level 5 ขึ้นไป น้ำนมไหลเข้าสู่ขวดนม

ProgramMED
ขั้นตอน 1: กระบวนการนวด
เป็นการนวนก่อนการกระตุ้น โดยโปรแกรมได้ตั้งไว้ที่ความแรงระดับ 1 นาน 45 วินาที และเปลี่ยนเป็นความแรงระดับ 2 นาน 45 วินาที

ขั้นตอน 2: กระบวนการกระตุ้น
หลังจากการนวด 90 วินาทีแรก ได้เข้าสุ่กระบวนการ กระตุ้นการหลั่งของน้ำนมที่ความแรงระดับ 3 นาน 45 วินาที และเปลี่ยนเป็นวามแรงระดับ 4 นาน 45 วินาที

ขั้นตอน 3: กระบวนการปั๊มนม
หลังจากกระบวนการนวด และกระตุ้นเสร็จสิ้นลง ระบบได้ถูกตั้งโปรแกรม ให้ปรับระดับไปที่กระบวนการปั๊มนม โดยนะเริ่มที่ความแรงระดับ5 และปรับขึ้น-ลงได้ถึง ระดับ 9
กระบวนการปั๊มนม จะทำงานจนเวลาบนหน้าจอครบ 30 นาที เครื่องจะปิดตัวลงอัตโนมัติ

 
วิธีการใช้ เครื่องปั๊มนมรุ่น Twinz Pump วิธีการใช้งานปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่

 

1. มั่นใจว่าได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อขวดนมก่อนและประกอบอุปกรณ์นี้อย่างเรียบร้อย จากนั้นล้างมือให้สะอาดและนั่งในท่าสบาย บนโซฟาหรือบนเตียง
และใช้น้ำอุ่นนวดบริเวณเต้านม จากนั้นนำแตรครอบนมครบเข้ากับเต้านม โดยช่องของแตรครอบเต้านมต้องตรงกับหัวนม ครอบให้แน่นโดยไม่ให้อากาศออกหรือเข้า

 

 

Note: เครื่องจะปิดตัวลงอัตโนมัติเมื่อเวลาการใช้งานที่แสดงบนหน้าจา LCD แสดงว่าใช้งานครบ 30 นาที

 ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
   
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW20002. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงาน โดย 90 วินาทีแรกจะเป็นเพส 1 กระบวนการนวดโดยแบ่งเป็น 45 วินาทีแรกจะอยู่ที่ความแรงระดับ 1 และ 45 วินาทีต่อมาเป็นความแรงระดับ 2 เพื่อเป็นการนวนดอย่างสมบูรณ์ก่อนเฟส2
กระบวนการกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมซึ่งเป็น 90 วินาทีต่อมา โดยได้แบ่งเป็น 45 วินาทีแรกอยู่ที่ความแรงระดับ 3 และ 45 วินาทีต่อมาเป็นความแรงระดับ4
หลังจากกระบวนการนวดและกระตุ้นเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะตัดเข้าเฟส3 กระบวนการปั๊มน้ำนมออกจากเต้า
  
   
3. ในเฟส3 สามารถปรับระดับความแรงได้อย่างอิสระ เพียงกด + - คุณสามารถเลือกความแรงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับความแรงได้ทั้งหมด 9 ระดับ (ไม่ควรปั๊มนมออกมาในปริมาณที่มากเกินกว่า
ขนาดบรรจุของขวดนมที่รองรับ) หลังจากใช้งานเสร็จควรปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นและบางชิ้นสามารถฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งขวดนม Camera
สำหรับบางท่านขณะที่อยู่ในกระบวนการปั๊มน้ำนมออกจากเต้า ต้องการกลับไปที่เฟส1 และ เฟส2 อีก เพียงกดปุ่มปิดและเปิดใหม่ หรือปรับระดับความแรงไปที่ระดับ 1,2,3 และ4 หลังจากใช้งานเสร็จก่อนครบ 30 นาที
(แสดงบนหน้าจอ LCD) เพียงกดปุ่ม ปิด เพื่อหยุดการทำงาน
   
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000เลือกความแรงได้ทั้งหมด 9 ระดับ เพียงกด + หรือ -ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
   

Note: เครื่องจะปิดตัวลงอัตดนมัติเมื่อเวลาการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ LCD แสดงว่าใช้งานครบ 30 นาที

 
ข้อแนะนำในการใช้ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่
1. ควรอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้
2. ไม่ควรนำส่วนตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำ
3. ไม่ควรนำส่วนตัวเครื่องใส่เข้าไปในหม้อนึ่งขวดนม
4. ถ้ามีนมหรือของเหลวเข้าไปในสายยาง ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือไม่ได้ตั้งใจ ควรปิดเครื่องทันทีและเป่าน้ำออกจากสายยางออกให้หมด
5. ควรใช้คู่กับสายไฟที่มาพร้อมกับสินค้านี้ ไม่ควรใช้สายไฟอื่นมาทดแทน
 
ปัญหาที่อาจจะพบได้ เมื่อ ปั๊มน้ำนม ไฟฟ้า ปั๊มคู่ ไม่มีแรงปั๊ม
(a) ตรวจสอบตัว ARM ว่ามีน้ำหรือนมคงค้าง หรือว่าหัวเข็มในตัว ARM ยึดติดกับแกนซิลิโคนรูปทรงกรวยหรือไม่
(b) ตรวจสอบแตรครอบนมและยางซิลิโคนควบคุมการไหลของนมว่าประกอบถูกต้องหรือไม่
(c) ตรวจสอบสายยางว่าประกอบเข้าอย่างถูกต้อง
(d) ไม่ควรให้สายยางอยู่ในสภาพที่บิดหรือถูกทับ
(e) ตรวจสอบว่าปริมาณนมล้นเกินขนาดของขวดนมที่รองรับหรือไม่
 
ท่าที่ถูกต้องเวลาใช้งานเครื่องปั๊มนม Twinz Pump
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
 
สายยางหลังทำความสะอาดแล้วความเป่าให้น้ำหรือของเหลวในสายยางแห้ง ก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้งที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
 
ที่ปั๊มนม Camera Baby Breastpump C-WW2000
 
   

Powered by MakeWebEasy.com